Warszawa, Białołęcka

Działka (Usługowa) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 1 160 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Warszawa Białołęka , Białołęcka
  • Numer oferty : AB-GS-423948
  • Cena za m2 : 412.93 PLN

Do sprzedaży działka w bardzo dobrej lokalizacji przy ul. Białołęckiej (1 linia zabudowy). Wymiary działki ok 27,5 x 28.
Przeznaczenie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Blisko komunikacja miejska. Na działce prąd, własne ujęcie wody oraz szambo.
Przeznaczenie terenu:
1)podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wszystkich typów (wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa) wraz z zapleczami (dojścia, podjazdy, podwórka, garaże, ogrody, elementy infrastruktury technicznej); 2)dopuszczone: usługi nieuciążliwe wbudowane, maksymalny udział powierzchni usług nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku, w zasięgu strefy potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz na działkach bezpośrednio przylegających do ulicy 2KD-G dopuszcza się, aby zabudowa usługowa stanowiła do 100% powierzchni zabudowy, tereny urządzonej zieleni towarzyszącej.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1)minimalna wielkość nowych działek: - do czasu uzbrojenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego budynku zabudowy wolnostojącej - 800 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej - 500 m2, - po uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną dla jednego budynku zabudowy wolnostojącej - 600 m2, dla jednego segmentu zabudowy bliźniaczej - 400 m2 oraz dla jednego segmentu zabudowy szeregowej - 250 m2;
2)ograniczenie długości zespołów zabudowy szeregowej do 4-ch segmentów;
3)minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 50%;
4)wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: - dla wszystkich terenów zabudowy - 0,6;
5)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%;
6)wysokość zabudowy: -minimalna 5,0 m (nie dotyczy garaży), maksymalna 12,0 m;