Poniżej zamieszczamy wzory umów pośrednictwa.

Postanowienia zawarte w poniższych dokumentach stanowią jedynie propozycję zawarcia umowy z Pośrednikiem o przedstawionej w nim treści. Pośrednik nie uzależnia jednak zawarcia umowy z Zamawiającym od przyjęcia przez niego z góry treści proponowanych niniejszym dokumentem i dopuszcza ich modyfikację w ramach negocjacji zmierzających do zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że Pośrednik nie narzuca Zamawiającemu zawartych w niniejszym dokumencie postanowień i dopuszcza w tym zakresie uzgodnienia indywidualne, oparte na uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o jego prawach i obowiązkach. Możliwość uzgodnień indywidualnych nie dotyczy postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności tych od których zależy ważność umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy do zapoznania się z umowami pośrednictwa.

   - Umowa pośrednictwa przy kupnie nieruchomości, do pobrania Tutaj!

   - Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości, do pobrania Tutaj!

   - Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości na zasadach wyłączności, do pobrania Tutaj!

   - Umowa pośrednictwa przy najmie nieruchomości, do pobrania Tutaj!

Inne dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo wzory innych druków dostępnych w formacie PDF, przydatne przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży mieszkań domów, działek i lokali.

   - Protokół przekazania mieszkania, domu, lokalu, do pobrania Tutaj!

   - Wniosek do sądu o wpis w istniejącej księdze wieczystej, do pobrania Tutaj!

   - Wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej, do pobrania Tutaj!

   - Protokół zdawczo odbiorczy PGNiG, dotyczący instalacji gazowej, do pobrania Tutaj!

   - Protokół zdawczo-odbiorczy energii elektrycznej, dla klientów indywidualnych do pobrania Tutaj!

 

Cennik usług

   - Cennik usług, do pobrania Tutaj!